18

jun

Meer duidelijkheid over het nieuwe pensioenstelsel

Vrijdag 12 juni zijn het kabinet en de sociale partners het eens geworden over de uitwerking van het pensioenakkoord. In het nieuwe pensioenstelsel zal de hoogte van uw pensioen onzekerder worden.

De hoogte van uw pensioen wordt onzeker

In het nieuwe pensioenstelsel wordt niet van te voren toegezegd hoeveel pensioen u gaat krijgen. Er wordt alleen afgesproken hoeveel premie elk jaar wordt afgedragen voor de opbouw van uw pensioenkapitaal. Het geld dat u inlegt voor uw pensioenkapitaal wordt belegd. Als er veel geld wordt verdiend op de beurs, wordt uw geld meer waard. Uw pensioenkapitaal wordt dan dus hoger. Maar andersom geldt dat natuurlijk ook: slechte beleggingsresultaten zorgen voor een lager pensioenkapitaal.

Risico’s worden gedeeld

Maar wat gebeurt er als vlak voordat u met pensioen gaat de beurskoersen dalen? Uw pensioenkapitaal zou dan een stuk lager worden. Om te voorkomen dat u opeens een veel lager pensioen krijgt, wordt een reservepot gemaakt. In goede tijden wordt er wat geld opzij gezet en in slechte tijden wordt dit geld gebruikt. De risico’s van beleggen worden zo gedeeld tussen alle deelnemers in de pensioenregeling.

Verlagen en verhogen van het pensioen

Omdat pensioenfondsen geen toezegging meer doen over de hoogte van het uiteindelijke pensioen, hoeven pensioenfondsen ook niet meer bij te houden of er voldoende geld is om al die toezeggingen na te komen. De zogenoemde dekkingsgraad zal dus verdwijnen.

Geen pensioenverlaging als de dekkingsgraad minimaal 90% is

Vanwege de coronacrisis is begin dit jaar een uitzonderlijke financiële situatie ontstaan. Omdat de regels voor het nieuwe pensioenstelsel nu duidelijk zijn, heeft het kabinet besloten de regels over het verlagen van het pensioen al meteen wat te versoepelen. Als de dekkingsgraad van het pensioenfonds einde dit jaar hoger dan 90% is, hoeft het pensioen niet te worden verlaagd. De dekkingsgraad wordt maandelijks op onze website gepubliceerd.

Wanneer gaat het nieuwe pensioensysteem in?

Uiterlijk 1 januari 2026 moeten alle pensioenregelingen aangepast zijn aan de nieuwe regels. De verwachting is dat pensioenfondsen vanaf 2022 kunnen overstappen naar de nieuwe regels. We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Wat gebeurt er met het pensioen dat u nu al heeft?

In principe wordt het pensioen dat u heeft opgebouwd omgerekend naar een kapitaal in de nieuwe pensioenregeling. Het kan zijn dat het bestuur van een pensioenfonds het niet verantwoord vindt om het pensioen om te zetten naar de nieuwe pensioenregeling. In dat geval kan het pensioenfonds er voor kiezen om de opgebouwde pensioenen niet om te zetten in een kapitaal.

Is het nieuwe pensioenstelsel officieel?

De situatie per 18 juni 2020 is dat een aantal vakbonden de achterban gaat raadplegen. Het doel is dat de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel nog voor de zomer naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.