13

apr

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Door jullie geld te beleggen wil Pensioenfonds MN voorzien in een financieel goed pensioen. Voor ons hoort verantwoord beleggen daar onlosmakelijk bij. Wij houden bij onze beleggingsbeslissingen rekening met mens, milieu en maatschappij. Deze verantwoorde beleggingen zijn toekomstbestendig en op de lange termijn rendabel. Door vandaag verantwoordelijkheid te nemen voor de impact van onze beleggingen dragen wij bij aan een financieel goed pensioen, voor nu maar ook voor morgen.

Hoe beleggen wij op maatschappelijk verantwoorde wijze?

Voor een helder en eenduidig beleid met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Beleggen maken wij gebruikt van vier kernvragen bij onze beleggingsbeslissingen.

  1. Waar beleggen we wel of niet in?
  2. Hoe presteren ondernemingen op het gebied van duurzaamheid?
  3. Hoe kunnen wij als aandeelhouder invloed uitoefenen?
  4. Hebben onze investeringen een positief effect op mens, milieu en maatschappij?

Waar beleggen we wel of niet in?

Als pensioenfonds maken wij bewuste keuzes om wel of niet in een belegging te investeren. Deze afwegingen worden gemaakt op basis van zowel financiële als principiële gronden. Zo investeren wij in sommige ondernemingen en landen principieel niet. Dit kan zijn omdat ondernemingen zich bezighouden met producten of diensten waar wij niet in willen beleggen. Het produceren van wapens, bont en tabak zijn hier voorbeelden van. Een andere reden kan zijn dat ondernemingen niet voldoen aan internationale wetgeving of belangrijke verdragen, of dat landen sancties opgelegd hebben gekregen door de Verenigde Naties (VN) of de Europese Unie (EU).

Hoe presteren ondernemingen op het gebied van duurzaamheid?

We kijken kritisch hoe bedrijven presteren op het gebied van duurzaamheid. We geloven dat verantwoord beleggen bijdraagt aan een goede inschatting van de lange termijn houdbaarheid van investeringen. Deze overtuiging vormt een integraal onderdeel van ons beleggingsproces. We nemen milieu, sociale en bestuurlijke aspecten mee in onze beleggingsbeslissingen. Zo zien we er op toe dat we investeren in financieel gezonde bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Hoe kunnen wij als aandeelhouder invloed uitoefenen?

Als aandeelhouder van de beursgenoteerde ondernemingen waarin het pensioengeld van onze deelnemers is belegd, hebben wij de mogelijkheid om de koers van deze ondernemingen actief en kritisch te volgen. Waar gewenst oefenen wij invloed uit.

Een manier om onze invloed aan te wenden is door in gesprek te gaan met bedrijven. De onderwerpen van deze gesprekken lopen uiteen. Zo spreken we op milieuvlak bijvoorbeeld over klimaatverandering, op sociaal vlak over eerlijke lonen en goede arbeidsomstandigheden en op bestuurlijk vlak over het beloningsbeleid en de bestuurssamenstelling van ondernemingen. Ook gaan wij het gesprek aan met bedrijven die betrokken zijn geweest bij serieuze incidenten.
 

Wat als gesprekken nergens toe leiden?

Als een dialoog niets oplevert hebben wij andere manieren om invloed uit te oefenen. We stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen en kunnen waar nodig resoluties indienen. Zo kan een bedrijf worden aangespoord om meer rekening te houden met duurzaamheidsfactoren. Indien noodzakelijk starten of sluiten wij aan bij juridische procedures om geleden schade te verhalen, bijvoorbeeld in geval van fraude of misleiding bij ondernemingen. Als dit alles nergens toe leidt, kunnen we besluiten onze aandelen te verkopen. Dit is echter een relatief drastische maatregel en wordt pas ingezet als andere instrumenten geen oplossing bieden.

Hebben onze investeringen een positief effect op mens, milieu en maatschappij?

Wij willen bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. Hiermee werken wij mee aan een leefbare en toekomstbestendige wereld. Daarom gaan wij gericht op zoek naar impact investeringen die, behalve financieel rendement, ook een verwachte positieve maatschappelijke impact hebben. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan betaalbare huisvesting, gezondheidszorg of bosbouw.

Meer weten lees hier het jaarverslag 2020

Vragen? Neem contact met ons op.