19

okt

Franse energiereus door de knieën door Pf MN

Eerder legden we uit dat Pensioenfonds MN verantwoord belegt. Dit betekent dat we verantwoordelijkheid nemen voor de impact van onze beleggingen op mens, milieu en maatschappij. Hiervoor stellen wij altijd vier kernvragen bij onze beleggingsbeslissingen.

  • Waar beleggen we wel of niet in?
  • Hoe presteren ondernemingen op het gebied van duurzaamheid?
  • Hoe kunnen wij als aandeelhouder invloed uitoefenen?
  • Hebben onze investeringen een positief effect op mens, milieu en maatschappij?

Een recent voorbeeld hoe wij als aandeelhouder succesvol invloed uitoefenen, is de dialoog die Pf MN, samen met MN Vermogensbeheer en haar andere klanten, voerde met de Franse energiereus Engie. Engie weigerde zich te committeren om stappen tegen klimaatsverandering te zetten. Samen met andere beleggers spraken we intensief met Engie over deze kwestie. Herhaaldelijk is aan Engie verzocht om in hun bedrijfsvoering meer rekening te houden met het milieu. Toen bleek dat onze verzoeken aan dovemans oren gericht waren, was het tijd voor hardere acties. Door het indienen van een aandeelhoudersresolutie hebben we eraan bijgedragen dat Engie, als laatste Europese nutsbedrijf, een net zero commitment heeft geformuleerd. De organisatie heeft publiekelijk aangeven dat ze de impact van hun wereldwijde bedrijfsactiviteiten gaan terugbrengen naar netto nul CO2-uitstoot in 2045.

De dialoog met Engie werd opgestart.

Wij verwachten van de bedrijven, waarin we het geld van onze deelnemers beleggen, dat deze verantwoord ondernemen. Zo worden energiebedrijven geacht stappen te zetten om klimaatverandering tegen te gaan om op die manier bij te dragen aan het behoud van een leefbare wereld. In tegenstelling tot de meeste andere nutsbedrijven had Engie zich hier tot voor kort nog niet publiekelijk aan gecommitteerd. Daarom gingen wij als aandeelhouder het gesprek aan met het bedrijf over hun klimaatstrategie. Dit doen we samen met andere beleggers via een groot internationaal samenwerkingsverband, Climate Action 100+. Op deze manier vergroten we onze invloed die we kunnen uitoefenen op het bedrijf.

Een commitment van Engie bleef uit

Samen met andere investeerders spraken wij met Engie over het formuleren van een net zero commitment – een publiekelijk statement waarin het bedrijf aangeeft dat ze de impact van hun wereldwijde bedrijfsactiviteiten gaan terugbrengen naar netto nul CO2-uitstoot. Engie weigerde om hier gehoor aan te geven. Om de druk op te voeren hebben we vervolgens het onderwerp onder de aandacht gebracht tijdens Engie’s aandeelhoudersvergadering van 2020. Tijdens deze vergadering zijn aan het aan het voltallige bestuur vragen gesteld over dit onderwerp. Engie bleek echter nog altijd niet bereidwillig om toezeggingen te doen.

De volgende stap. Het indienen van een aandeelhoudersresolutie

Het uitblijven van een harde toezegging was de spreekwoordelijke laatste druppel. Engie was inmiddels het enige Europese nutsbedrijf dat nog geen net zero commitment had afgegeven en daarmee een grote achterloper in Europa. Samen met een aantal andere investeerders zijn wij, in de aanloop naar de aandeelhoudersvergadering van 25 juni 2021, aan de slag gegaan met het voorbereiden van een aandeelhoudersresolutie. Door het onderwerp te agenderen tijdens een aandeelhoudersvergadering kunnen investeerders hier hun stem over laten horen. Dit kan het bedrijf aansporen tot extra actie.

Het voorbereiden en indienen van een dergelijke resolutie is een ingewikkeld proces dat veel afstemming vereist. Een belangrijk aspect hierbij is hoe de vraagstelling wordt ingestoken. Vraag je te veel? Dan is er de kans dat andere investeerders de resolutie niet willen ondersteunen. Vraag je te weinig? Dan kan de resolutie zijn doel missen.  

Eindelijk een toezegging door Engie

De geplande actie van Pf MN en onze partners ontging Engie niet. In aanloop naar de aandeelhoudersvergadering spraken we in twee weken tijd maar liefst 5 keer met het bedrijf, waaronder direct met de CEO. Uiteindelijk ging Engie door de knieën.  Zij waren bereid om een net zero commitment af te geven. Deze voldeed echter nog niet aan voorwaarden gesteld door  ons en onze samenwerkingspartners.

We hebben alsnog de aandeelhoudersresolutie ingediend. Onder druk van deze resolutie kwam het bestuur van Engie eindelijk over de brug. Zij publiceerden nog voor de aandeelhoudersvergadering een strategie die volledig voldeed aan de vragen in de resolutie. Hierin staat dat Engie per 2045 net zero uitstoot zal hebben. Succes, het beoogde resultaat was bereikt. Hierop hebben we met alle investeerders besloten om de aandeelhoudersresolutie in te trekken.

Actief aandeelhouderschap leidt tot succes

In dit traject hebben we door het stellen van vragen bij de aandeelhoudersvergadering en uiteindelijk het indienen van een aandeelhoudersresolutie het beoogde resultaat weten te bereiken. Door de enorme inzet van het MVB team van MN kan ook een klein fonds als Pf MN in deze instrumenten succesvol in zetten.  Dit bewijst nog maar eens de  kracht en effectiviteit van het engagementprogramma. Zo dragen wij ons steentje bij aan een leefbare wereld en verminderen we uiteindelijk de risico’s in onze portefeuilles.