10

dec

Dekkingsgraad november 2020

De dekkingsgraad van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland is ten opzichte van eind 2019 fors gedaald. Een belangrijke oorzaak hiervan is het coronavirus en de effecten ervan op de financiële markten. Ook Pensioenfonds MN wordt hard geraakt. De actuele dekkingsgraad lag eind 2019 nog op 96,9% maar was eind maart 2020 nog maar 85,5%. Sindsdien heeft er een licht herstel plaatsgevonden, eind november was de dekkingsgraad 92,8% (eind oktober 89,6%).  De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden) was eind november 90,6% (eind oktober 90,8%).

Nieuwe prognosetafels

In september 2020 heeft het Actuarieel Genootschap de Prognosetafels AG 2020 gepresenteerd. Pensioenfonds MN zal deze Prognosetafels per 31 december 2020 gaan toepassen. Dit zal leiden tot een stijging van de dekkingsgraad van iets meer dan 2%-punt. In de huidige dekkingsgraad zit deze stijging nog niet verwerkt.

Verloop dekkingsgraden

Hieronder ziet u in een grafiek hoe de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad zich het afgelopen half jaar hebben ontwikkeld.De actuele- en beleidsdekkingsgraad

Elke maand maakt Pensioenfonds MN de dekkingsgraad bekend. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het fonds en het bedrag dat nodig is om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen keren. Het is onder andere afhankelijk van de rente.

Waardeoverdracht

Bij een beleidsdekkingsgraad van 100% of hoger mag Pensioenfonds MN meewerken aan een waardeoverdracht van pensioen. Omdat sinds eind september 2015 de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100%, is waardeoverdracht op dit moment niet mogelijk. De automatische waardeoverdrachten van kleine pensioenen (maximaal € 497,27 bruto per jaar) worden wel uitgevoerd.

Verlagen van uw pensioen

Vanwege de coronacrisis is dit jaar een uitzonderlijke financiële situatie ontstaan. Omdat de regels voor het nieuwe pensioenstelsel nu duidelijk zijn, heeft het kabinet besloten de regels over het verlagen van het pensioen al meteen wat te versoepelen. Als de dekkingsgraad van het pensioenfonds aan het einde dit jaar hoger dan 90% is, hoeft het pensioen in 2021 niet te worden verlaagd.

Verhogen van uw pensioen

Uw pensioen mogen wij pas (gedeeltelijk) verhogen vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. Bij een beleidsdekkingsgraad van 125% is een volledige verhoging mogelijk. Gezien de huidige financiële situatie verwachten wij helaas uw pensioen niet te kunnen verhogen de komende jaren.

De dekkingsgraden geven onze financiële positie aan

De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen. De pensioenverplichtingen zijn hierbij gebaseerd op de door DNB gepubliceerde rente termijnstructuur. De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.