16

apr

Dekkingsgraad maart 2021

De actuele dekkingsgraad lag eind maart 2021 op 97,8% (eind februari 96,0%). De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden) was eind maart 2021 91,9% (eind februari 90,8%).

Nieuwe UFR

DNB heeft aangegeven dat vanaf 1 januari 2021 de nieuwe UFR-parameters in vier gelijke stappen worden ingevoerd. Samen met de swap rentes vormt de UFR-methode de zogeheten rentetermijnstructuur (RTS). Deze nieuwe UFR-parameters hebben tot een ca. 1,7% hogere pensioenverplichting geleid per 1 januari 2021 waardoor dekkingsgraad lager werd.

Verloop dekkingsgraden

Hieronder ziet u in een grafiek hoe de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad zich het afgelopen half jaar hebben ontwikkeld.De actuele- en beleidsdekkingsgraad

Elke maand maakt Pensioenfonds MN de dekkingsgraad bekend. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het fonds en het bedrag dat nodig is om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen keren. Het is onder andere afhankelijk van de rente.

Waardeoverdracht

Bij een beleidsdekkingsgraad van 100% of hoger mag Pensioenfonds MN meewerken aan een waardeoverdracht van pensioen. Omdat sinds eind september 2015 de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100%, is waardeoverdracht op dit moment niet mogelijk. De automatische waardeoverdrachten van kleine pensioenen (maximaal € 503,24 bruto per jaar) worden wel uitgevoerd.

Verlagen van uw pensioen

De regels voor het nieuwe pensioenstelsel zullen in de loop van 2021 waarschijnlijk nader worden uitgewerkt in een wetsvoorstel. Ook zal in de loop van dit jaar duidelijk worden wat per 31 december 2021 de wettelijke kaders zijn rondom verlagen van pensioenaanspraken.

Verhogen van uw pensioen

Uw pensioen mogen wij pas (gedeeltelijk) verhogen vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. Bij een beleidsdekkingsgraad van 125% is een volledige verhoging mogelijk. Gezien de huidige financiële situatie verwachten wij helaas uw pensioen niet te kunnen verhogen de komende jaren.

De dekkingsgraden geven onze financiële positie aan

De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen. De pensioenverplichtingen zijn hierbij gebaseerd op de door DNB gepubliceerde rente termijnstructuur. De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.