14

jul

Dekkingsgraad juni 2021

De actuele dekkingsgraad lag eind juni 2021 op 99,6% (eind mei 99,0%).
De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden) was eind juni 2021 94,6% (eind mei 93,7%).

Nieuwe UFR vanaf dit jaar

DNB heeft aangegeven dat vanaf 1 januari 2021 de nieuwe UFR-parameters in vier gelijke stappen worden ingevoerd. Samen met de swap rentes vormt de UFR-methode de zogeheten rentetermijnstructuur (RTS). Deze nieuwe UFR-parameters hebben tot een ca. 1,7% hogere pensioenverplichting geleid per 1 januari 2021 waardoor dekkingsgraad lager werd.

Verloop dekkingsgraden

Hieronder ziet u in een grafiek hoe de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad zich het afgelopen half jaar hebben ontwikkeld.

De actuele- en beleidsdekkingsgraad

Elke maand maakt Pensioenfonds MN de dekkingsgraad bekend. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het fonds en het bedrag dat nodig is om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen keren. Dit is onder andere afhankelijk van de rente.

Waardeoverdracht

Bij een beleidsdekkingsgraad van 100% of hoger mag Pensioenfonds MN meewerken aan een waardeoverdracht van pensioen. Omdat sinds eind september 2015 de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100%, is waardeoverdracht op dit moment niet mogelijk. De automatische waardeoverdrachten van kleine pensioenen (maximaal € 503,24 bruto per jaar) worden wel uitgevoerd.

Vrijstelling pensioenverlaging

Minister Koolmees geeft pensioenfondsen waarschijnlijk nogmaals vrijstelling om onnodige pensioenverlaging te voorkomen, onder de voorwaarde dat de dekkingsgraad tenminste 90% is. Dat is nodig omdat het overgangs-FTK ook pas op 1 januari 2023 van kracht wordt. Als de dekkingsgraad van het pensioenfonds aan het einde van dit jaar hoger dan 90% is, hoeft in dat geval het pensioen in 2022 niet te worden verlaagd.

Verhogen van uw pensioen

Uw pensioen mogen wij pas (gedeeltelijk) verhogen vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. Bij een beleidsdekkingsgraad van 125% is een volledige verhoging mogelijk. Gezien de huidige financiële situatie verwachten wij helaas uw pensioen niet te kunnen verhogen de komende jaren.

De dekkingsgraden geven onze financiële positie aan

De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen. De pensioenverplichtingen zijn hierbij gebaseerd op de door DNB gepubliceerde rente termijnstructuur. De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.