14

jul

Dekkingsgraad juni 2020

De dekkingsgraad van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland is de afgelopen maanden fors gedaald. Een belangrijke oorzaak hiervan is het coronavirus en de effecten ervan op de financiële markten. Ook Pensioenfonds MN wordt hard geraakt. De actuele dekkingsgraad lag eind januari nog op 95,4% maar was eind maart nog maar 85,5%. Sindsdien heeft er een licht herstel plaatsgevonden, eind juni was de dekkingsgraad 88,9%.  De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden) was eind juni 92,0% (eind mei 92,5%).

Verloop dekkingsgraden
Hieronder ziet u in een grafiek hoe de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad zich het afgelopen half jaar hebben ontwikkeld.
De actuele- en beleidsdekkingsgraad
Elke maand maakt Pensioenfonds MN de dekkingsgraad bekend. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het fonds en het bedrag dat nodig is om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen keren. Het is onder andere afhankelijk van de rente.

Waardeoverdracht
Bij een beleidsdekkingsgraad van 100% of hoger mag Pensioenfonds MN meewerken aan een waardeoverdracht van pensioen. Omdat sinds eind september 2015 de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100%, is waardeoverdracht op dit moment niet mogelijk. De automatische waardeoverdrachten van kleine pensioenen (maximaal € 497,27 bruto per jaar) worden wel uitgevoerd.

Verlagen van uw pensioen
Vanwege de coronacrisis is dit jaar een uitzonderlijke financiële situatie ontstaan. Omdat de regels voor het nieuwe pensioenstelsel nu duidelijk zijn, heeft het kabinet besloten de regels over het verlagen van het pensioen al meteen wat te versoepelen. Als de dekkingsgraad van het pensioenfonds einde dit jaar hoger dan 90% is, hoeft het pensioen in 2021 niet te worden verlaagd.


Verhogen van uw pensioen
Uw pensioen mogen wij pas (gedeeltelijk) verhogen vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. Bij een beleidsdekkingsgraad van 125% is een volledige verhoging mogelijk. Gezien de huidige financiële situatie verwachten wij helaas uw pensioen niet te kunnen verhogen de komende jaren.

De dekkingsgraden geven onze financiële positie aan
De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen. De pensioenverplichtingen zijn hierbij gebaseerd op de door DNB gepubliceerde rente termijnstructuur. De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.