30

mrt

Dekkingsgraad februari 2022

De actuele dekkingsgraad lag eind februari 2022 op 100,6% (eind januari 99,5%). De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden) was eind februari 2022 99,6% (eind januari 99,2%).

Verloop dekkingsgraden

Hieronder ziet u in een grafiek hoe de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad zich het afgelopen half jaar hebben ontwikkeld.

De actuele- en beleidsdekkingsgraad

Elke maand maakt Pensioenfonds MN de dekkingsgraad bekend. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het fonds en het bedrag dat nodig is om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen keren. Dit is onder andere afhankelijk van de rente.

Waardeoverdracht

Bij een beleidsdekkingsgraad van 100% of hoger mag Pensioenfonds MN meewerken aan een waardeoverdracht van pensioen. Omdat sinds eind september 2015 de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100%, is waardeoverdracht op dit moment niet mogelijk. De automatische waardeoverdrachten van kleine pensioenen (maximaal € 520,35 bruto per jaar) worden wel uitgevoerd.

Vrijstelling pensioenverlaging

Minister Koolmees geeft pensioenfondsen nogmaals vrijstelling om onnodige pensioenverlaging te voorkomen, onder de voorwaarde dat de dekkingsgraad tenminste 90% is. Dat is nodig omdat het overgangs-FTK ook pas op 1 januari 2023 van kracht wordt. Als de dekkingsgraad van het pensioenfonds aan het einde van 2021 hoger dan 90% is, hoeft in dat geval het pensioen in 2022 niet te worden verlaagd.

Verhogen van uw pensioen

Uw pensioen mogen wij pas (gedeeltelijk) verhogen vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. Bij een beleidsdekkingsgraad van 125% is een volledige verhoging mogelijk. Gezien de huidige financiële situatie verwachten wij helaas uw pensioen niet te kunnen verhogen de komende jaren.

De dekkingsgraden geven onze financiële positie aan

De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen. De pensioenverplichtingen zijn hierbij gebaseerd op de door DNB gepubliceerde rente termijnstructuur. De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.