17

mrt

Dekkingsgraad februari 2020

De dekkingsgraad van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland is de afgelopen maand fors gedaald. Een belangrijke oorzaak hiervan is het coronavirus en de effecten ervan op de financiële markten. Ook Pensioenfonds MN wordt hard geraakt. De actuele dekkingsgraad lag eind februari nog op 92,2% maar is inmiddels fors lager. De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden) was 94,6%.

De actuele- en beleidsdekkingsgraad
Elke maand maakt Pensioenfonds MN de dekkingsgraad bekend. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het fonds en het bedrag dat nodig is om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen keren. Het is onder andere afhankelijk van de rente.

Waardeoverdracht
Bij een beleidsdekkingsgraad van 100% of hoger mag Pensioenfonds MN meewerken aan een waardeoverdracht van pensioen. Omdat sinds eind september 2015 de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100%, is waardeoverdracht op dit moment niet mogelijk. De automatische waardeoverdrachten van kleine pensioenen (maximaal € 497,27 bruto per jaar) worden wel uitgevoerd.

Verlagen van uw pensioen
Als de beleidsdekkingsgraad eind 2020 lager is dan 104,2% én de actuele dekkingsgraad ook onder dat niveau ligt, zal er in 2021 een verlaging moeten worden doorgevoerd. Deze verlaging is onvoorwaardelijk.

Maatregelen uit de politiek
Minister Koolmees schreef in een brief aan de Tweede kamer dat hij maatregelen neemt om pensioenverlagingen zoveel mogelijk te voorkomen in 2020.  We verwachten dat de regelgeving hierover in de loop van 2020 bekend wordt. Wat dit precies betekent voor de kans op verlagen in 2021 is nog niet bekend. We houden u natuurlijk op de hoogte.

Verhogen van uw pensioen
Uw pensioen mogen wij pas (gedeeltelijk) verhogen vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. Bij een beleidsdekkingsgraad van 125% is een volledige verhoging mogelijk. Gezien de huidige financiële situatie verwachten wij helaas uw pensioen niet te kunnen verhogen de komende jaren.

De dekkingsgraden geven onze financiële positie aan
De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen. De pensioenverplichtingen zijn hierbij gebaseerd op de door DNB gepubliceerde rente termijnstructuur. De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.

Verloop dekkingsgraden
Hieronder ziet u in een grafiek hoe de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad zich het afgelopen half jaar hebben ontwikkeld.