14

jan

Dekkingsgraad december 2019

 

 

 

 

De actuele- en beleidsdekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is een momentopname. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Hierdoor geeft de beleidsdekkingsgraad een stabieler inzicht in de financiële situatie.

Verhogen van uw pensioen

Uw pensioen mogen wij pas (gedeeltelijk) verhogen vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. Bij een beleidsdekkingsgraad van 125% is een volledige verhoging mogelijk. Gezien de huidige financiële situatie verwachten wij helaas uw pensioen niet te kunnen verhogen de komende jaren.

Waardeoverdracht

Bij een beleidsdekkingsgraad van 100% of hoger mag Pensioenfonds MN meewerken aan een waardeoverdracht van pensioen. Omdat sinds eind september 2015 de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100%, is waardeoverdracht op dit moment niet mogelijk.

Kritische dekkingsgraad

Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van het jaar 89% of hoger is, hoeft uw pensioen in 2019 niet verlaagd te worden. Deze 89% noemen we de kritische dekkingsgraad.

De dekkingsgraden geven onze financiële positie aan

De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen. De pensioenverplichtingen zijn hierbij gebaseerd op de door DNB gepubliceerde rente termijnstructuur. De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.