23

mrt

Coronavirus en Pensioenfonds MN

Wij blijven bereikbaar
Ook nu blijven wij uw vragen uiteraard beantwoorden. Stel uw vraag bij voorkeur via e-mail. Als u het prettiger vindt telefonisch contact op te nemen, dan kan dat natuurlijk. Het kan zijn dat de wachttijden iets langer zijn dan normaal.

 

U krijgt uw pensioen gewoon betaald
Krijgt u al pensioen van ons? Er verandert niets. De uitbetaling gaat grotendeels automatisch en komt dus niet in gevaar.

 

Dekkingsgraad daalt door crash op de beurzen

Nu aandelen minder waard worden, worden ook onze beleggingen minder waard. Naast de waarde van onze beleggingen is de rente een belangrijk element in de berekening van onze dekkingsgraad. Doordat de rente nog steeds erg laag is en onze beleggingen nu ook in waarde dalen, komt onze dekkingsgraad zwaar onder druk te staan. Via onze website houden we u op de hoogte.
Tot slot; zorg goed voor uzelf en voor elkaar

 

Bij nieuwe belangrijke ontwikkelingen updaten we deze pagina.
 

Coronavirus en Pensioenfonds MN
 

Financiële consequenties coronavirus

De dekkingsgraad van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland daalde de afgelopen maand fors. Ook is te verwachten dat een daling doorzet in de komende maanden. Het coronavirus zorgt voor een negatieve ontwikkeling op de financiële markten, omdat gevreesd wordt voor een economische crisis. Nu aandelen minder waard worden, worden ook onze beleggingen minder waard. Naast de waarde van onze beleggingen is de rente een belangrijk element in de berekening van onze dekkingsgraad. Doordat de rente nog steeds erg laag is en onze beleggingen nu ook in waarde dalen, komt onze dekkingsgraad zwaar onder druk te staan.  

 

Algemeen beeld dekkingsgraad pensioenfondsen

Eind februari zagen alle grote pensioenfondsen in Nederland hun dekkingsgraad enorm dalen. Onze  actuele dekkingsgraad daalde van 95,4% eind januari naar 92,2% eind februari. Te verwachten is dat de dekkingsgraad eind maart verder is gezakt doordat de financiële markten ook in maart zeer negatief zijn. De dekkingsgraad eind december 2020 is bepalend of we wel of geen maatregelen moeten nemen, zoals verlaging van de pensioenen.

 

We monitoren de financiële situatie

We maken ons zorgen over de financiële situatie, daarom:
- informeren we sociale partners;
- analyseren we in onze maart en april vergaderingen nogmaals kritisch de mogelijke stappen die gezet kunnen worden.