02

sep

Besluit Pensioenfonds MN in liquidatie (i.l.)

Besluit Pensioenfonds MN in liquidatie (i.l.)

Pensioenfonds MN i.l. heeft dinsdag 30 augustus 2022 het besluit genomen dat zij het voornemen heeft tot een collectieve waardeoverdracht (CWO) van alle bij het pensioenfonds opgebouwde en ingegane pensioenen. Dit kon omdat het verantwoordingsorgaan een positief advies heeft uitgebracht en de raad van toezicht heeft ingestemd.  Onze officiële melding ligt inmiddels bij De Nederlandsche Bank (DNB), die in principe drie maanden behandeltijd heeft.

Hiermee sluiten wij een intensief traject met constructieve overleggen met diverse partijen af.

Informatie en communicatie

Binnenkort ontvangt u nadere informatie over wat de CWO naar PMT en a.s.r. voor u betekent. Zoals wij eerder hebben gemeld, is een eventuele verhoging dan wel een verlaging pas bekend op het moment dat de CWO wordt uitgevoerd.

Wij starten dat proces nadat DNB heeft aangegeven geen bezwaar te hebben. Als bestuur hebben wij dan ook een besluit genomen over het kader – specifiek de maximale verlaging –  die wij voor alle betrokkenen verantwoord en evenwichtig vinden. Hiervoor hebben wij berekeningen laten maken. Wanneer een verlaging in beeld komt, is een verlaging

van maximaal 3% evenwichtig, hierbij is gekeken naar de effecten op de verschillende groepen betrokkenen. Of er daadwerkelijk een verlaging aan de orde zal zijn, kunnen wij op dit moment nog niet zeggen.

Hier vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over dit onderwerp.