06

jul

Bekijk uw UPO

Het Uniform Pensioenoverzicht 2018 is aan alle actieve deelnemers van Pensioenfonds MN verstuurd. Op dit UPO ziet u hoeveel pensioen u tot 31 december 2017 bij ons heeft opgebouwd. En wat er voor uw eventuele partner of kinderen is geregeld. De pensioenrekenleeftijd was op 31 december 2017 nog 67 jaar. Daarom ziet u die pensioenleeftijd ook op het UPO terug. Of u genoeg heeft, ziet u niet direct op uw UPO. Dit rekent u zelf uit in Op Koers mét de bedragen uit uw UPO. Lees hier meer over uw UPO.