19

okt

Aanpassingen verlagingsbeleid

Beste deelnemer,

Pensioenfonds MN heeft de regels, die het fonds hanteert bij het verlagen van de pensioenen, onlangs gewijzigd. Er is besloten om bij een eventuele verlaging deze verlaging niet meer gespreid maar in 1 keer door te voeren. Hieronder informeren wij u over het gewijzigde verlagingsbeleid.

Wat is er in het verlagingsbeleid aangepast?

In het beleid van het fonds was vastgelegd dat bij een eventuele verlaging boven de 1%, het pensioen voor zowel de (gewezen) deelnemers als de pensioengerechtigden gespreid in tijd verlaagd zou worden. Dit beleid is nu aangepast de verlaging wordt niet meer gespreid, maar in 1 keer doorgevoerd. Dit reden van dit besluit zijn het nieuwe pensioenstelsel en de eventuele overgang naar een nieuwe pensioenuitvoerder.

Wat betekent dit besluit voor u?

Dit besluit heeft op dit moment geen gevolgen voor u als (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde. Pas als het fonds de pensioenen moet verlagen zijn de gevolgen merkbaar. De dekkingsgraad van pensioenfonds MN bedraagt op dit moment 99,6% (stand ultimo september). Bij een gelijkblijvende situatie is verlagen van de pensioenaanspraken komend jaar niet aan de orde.

Waarom is het verlagingsbeleid aangepast?

  • Nieuw pensioenstelselOm opgebouwde aanspraken over te kunnen zetten naar de nieuwe pensioenregeling (lees: invaren) kunnen we geen gespreide verlaging meer doorvoeren. Dit is als gevolg van het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioen niet meer toegestaan.
  • Toekomstbestendigheid Pensioenfonds MN

Zoals wij u eerder geïnformeerd hebben, beraadt Pensioenfonds MN zich op de toekomst. De pensioenregeling van MN wordt mogelijk ondergebracht bij een andere pensioenuitvoerder. Als MN de opgebouwde pensioenen gaat overdragen aan een andere pensioenuitvoerder dan maakt een gespreide verlaging deze overgang complexer, duurder en foutgevoeliger. Meer informatie over de overgang naar een andere pensioenuitvoerder vindt u op onze website onder actueel https://pensioenfondsmn.nl/actueel

Heeft u vragen over de wijzigingen in het verlagingsbeleid, mailt u dan met:  Mailbox.Pensioenfonds.MN@mn.nl