image

Dekkingsgraad september 2022

image

Dekkingsgraad augustus 2022

image

Besluit Pensioenfonds MN in liquidatie (i.l.)

  • 02

    sep

    Pensioenfonds MN i.l. heeft dinsdag 30 augustus 2022 het besluit genomen dat zij het voornemen heeft tot een collectieve waardeoverdracht (CWO) van alle bij het pensioenfonds opgebouwde en ingegane pensioenen. Dit kon omdat het verantwoordingsorgaan een positief advies heeft uitgebracht en de raad van toezicht heeft ingestemd.  Onze officiële melding ligt inmiddels bij De Nederlandsche Bank (DNB), die in principe drie maanden behandeltijd heeft.

    Hiermee sluiten wij een intensief traject met constructieve overleggen met diverse partijen af.

    lees meer