image

Dekkingsgraad juli 2021

image

Dekkingsgraad juni 2021

image

Naar een toekomstbestendig pensioen voor (oud-)MN'ers

  • 23

    jun

    Pensioenfonds MN beraadt zich op de toekomst. De vraag die het bestuur de komende tijd wil beantwoorden is de volgende: hoe zorgen we voor een toekomstbestendig pensioen voor onze (ex)deelnemers en gepensioneerden? Het bestuur doet eerst uitvoerig onderzoek hiernaar samen met het verantwoordingsorgaan, de ondernemingsraad, de werkgever en de vakbonden.

    lees meer